;

درباره ما

کاشان اپ توسط گروه نرم افزاری آبی با هدف ساده تر کردن رابطه بین مشاغل و مردم و همچنین ایجاد بستر تجارت الکترونیک در سطح کاشان به وجود آمده است.

دانلود مستقیمدانلود مستقیم
دانلود از بازاردانلود از بازار
دانلود از مایکتدانلود از مایکت
وب اپلیکیشنوب اپلیکیشن