;

محبوب ترین ها پزشکی و سلامت

مطب دکتر غزاله دریاکناری
  • 92٪
دندانپزشکمطب دکتر غزاله دریاکناری
بلوار خادمی، زیارتی، زین العابدین کاشانی
بیمارستان شهید بهشتی
  • 92٪
بیمارستان هابیمارستان شهید بهشتی
بلوار قطب رواندی
داروخانه دامپزشکی دکتر الماسی
  • 83٪
دامپزشکیداروخانه دامپزشکی دکتر الماسی
22 بهمن، توحید 36
داروخانه دکتر محمودی
  • 95٪
داروخانهداروخانه دکتر محمودی
بابا افضل، آزادی 36
دکتر مهدی خیران
متخصص جراحی مغز و اعصابدکتر مهدی خیران
رجایی، اندیشه 31
داروخانه دکتر وردی
  • 94٪
داروخانهداروخانه دکتر وردی
رجایی، اندیشه 31
آزمایشگاه دکتر نیکخواه
  • 93٪
آزمایشگاه تشخیص طبیآزمایشگاه دکتر نیکخواه
کاشان، خیابان بهشتی، مجتمع پزشکان امیرکبیر
%8 تخفیف
داروخانه دکتر دارابی
  • 95٪
داروخانهداروخانه دکتر دارابی
بهشتی
داروخانه دکتر خسرونژاد
  • 96٪
داروخانهداروخانه دکتر خسرونژاد
بهشتی
داروخانه دکتر طبسی
  • 96٪
داروخانهداروخانه دکتر طبسی
بهشتی، آزادی 20
داروخانه دکتر خیاط کاشانی
داروخانهداروخانه دکتر خیاط کاشانی
بهشتی، شهید رضا فراتی 21
دکتر زهرا واحدپور فرد
متخصص زنان و زایماندکتر زهرا واحدپور فرد
بلوار خادمی، زیارتی، زین العابدین کاشانی
داروخانه دکتر کرمانی
داروخانهداروخانه دکتر کرمانی
بلوار خادمی، زیارتی، زین العابدین کاشانی
مطب دکتر احمد صفری
  • 96٪
متخصص کودکانمطب دکتر احمد صفری
بلوار خادمی، زیارتی، زین العابدین کاشانی
مطب دکتر ربیع مظلومی
متخصص پوست و مومطب دکتر ربیع مظلومی
بلوار خادمی، زیارتی، زین العابدین کاشانی
صفحه بعد