;

خدمات عمومی

محبوب ترین ها

گل فروشی ماه گل
 • 93٪
گل فروشیگل فروشی ماه گل
خاندایی
گل فروشی کاشان
گل فروشیگل فروشی کاشان
خاندایی
گل فروشی بی بی گل
 • 95٪
گل فروشیگل فروشی بی بی گل
آیت الله کاشانی، اندیشه 9، صلاحیان
گل فروشی آرین گل کاشان
گل فروشیگل فروشی آرین گل کاشان
ملا فتح الله
گل آرایی گل یخ
گل فروشیگل آرایی گل یخ
مدرس، سیاست 9
دهکده گل شروین
گل فروشیدهکده گل شروین
بخارایی
سوپر گل کاشان
 • 94٪
گل فروشیسوپر گل کاشان
رجایی، مازوچی 35
گلفام
گل فروشیگلفام
بلوار ستوده، بین گلبرگ 1 و 3
گلخانه باغ بهشت
گل فروشیگلخانه باغ بهشت
امیرکبیر، شاهزاده قاسم
خشکشویی صدرا
خشکشوییخشکشویی صدرا
میدان جهاد

جدیدترین ها

باغستان پیام
 • 100٪
گل فروشیباغستان پیام
کاشان، بلوار امار رضا، جنب اورژانس دانشگاه پیام نور
%8 تخفیف
گل ایرانی
 • 100٪
گل فروشیگل ایرانی
کاشان، خیابان مدرس، مجتمع اقبال
%10 تخفیف
گل سانسوریا
 • 50٪
گل فروشیگل سانسوریا
کاشان، خیابان اباذر، روبروی کوچه دارایی
%10 تخفیف
پارکینگ طبقاتی بعثت
 • 80٪
پارکینگپارکینگ طبقاتی بعثت
کاشان، ابتدای خیابان باب الحوائج از سمت میدان دروازه دولت (میدان سنگ)
%20 تخفیف
مبل شویی آنلاین حلاجی
 • 75٪
خشکشوییمبل شویی آنلاین حلاجی
کاشان ، خیابان آیت الله سعیدی ، نرسیده به میدان بسیج ، نبش کوچه معراج 48
%15 تخفیف
گالری طیب
 • 71٪
فروش طلا و جواهرگالری طیب
محتشم، پارچه باف 9
%13 تخفیف
گالری آب طلا
 • 75٪
فروش طلا و جواهرگالری آب طلا
کاشان، بازار بزرگ، بازار میانچال، نبش چهارسوق، گالری آب طلا
%13 تخفیف
عطر و بدلیجات شاین - کاشان مال
 • 100٪
فروش طلا و جواهرعطر و بدلیجات شاین - کاشان مال
کاشان، بلوار امام رضا، مجتمع کاشان مال
%10 تخفیف
بینایی سنجی فرادید
 • 100٪
عینک سازیبینایی سنجی فرادید
کاشان، خیابان بهشتی ، روبروی سپاه
%15 تخفیف
عینک سنترس
 • 100٪
عینک سازیعینک سنترس
اشان، خیابان رجائی، پاساژ ملت، طبقه پایین، پلاک
%15 تخفیف

تخفیفی ها

پارکینگ طبقاتی بعثت
 • 80٪
پارکینگپارکینگ طبقاتی بعثت
کاشان، ابتدای خیابان باب الحوائج از سمت میدان دروازه دولت (میدان سنگ)
%20 تخفیف
عینک سنترس
 • 100٪
عینک سازیعینک سنترس
اشان، خیابان رجائی، پاساژ ملت، طبقه پایین، پلاک
%15 تخفیف
بینایی سنجی فرادید
 • 100٪
عینک سازیبینایی سنجی فرادید
کاشان، خیابان بهشتی ، روبروی سپاه
%15 تخفیف
مبل شویی آنلاین حلاجی
 • 75٪
خشکشوییمبل شویی آنلاین حلاجی
کاشان ، خیابان آیت الله سعیدی ، نرسیده به میدان بسیج ، نبش کوچه معراج 48
%15 تخفیف
گالری آب طلا
 • 75٪
فروش طلا و جواهرگالری آب طلا
کاشان، بازار بزرگ، بازار میانچال، نبش چهارسوق، گالری آب طلا
%13 تخفیف
گالری طیب
 • 71٪
فروش طلا و جواهرگالری طیب
محتشم، پارچه باف 9
%13 تخفیف
عطر و بدلیجات شاین - کاشان مال
 • 100٪
فروش طلا و جواهرعطر و بدلیجات شاین - کاشان مال
کاشان، بلوار امام رضا، مجتمع کاشان مال
%10 تخفیف
گل سانسوریا
 • 50٪
گل فروشیگل سانسوریا
کاشان، خیابان اباذر، روبروی کوچه دارایی
%10 تخفیف
گل ایرانی
 • 100٪
گل فروشیگل ایرانی
کاشان، خیابان مدرس، مجتمع اقبال
%10 تخفیف
باغستان پیام
 • 100٪
گل فروشیباغستان پیام
کاشان، بلوار امار رضا، جنب اورژانس دانشگاه پیام نور
%8 تخفیف

پربحث ترین ها

باغستان پیام
 • 100٪
گل فروشیباغستان پیام
کاشان، بلوار امار رضا، جنب اورژانس دانشگاه پیام نور
%8 تخفیف
گل ایرانی
 • 100٪
گل فروشیگل ایرانی
کاشان، خیابان مدرس، مجتمع اقبال
%10 تخفیف
گل سانسوریا
 • 50٪
گل فروشیگل سانسوریا
کاشان، خیابان اباذر، روبروی کوچه دارایی
%10 تخفیف
پارکینگ طبقاتی بعثت
 • 80٪
پارکینگپارکینگ طبقاتی بعثت
کاشان، ابتدای خیابان باب الحوائج از سمت میدان دروازه دولت (میدان سنگ)
%20 تخفیف
مبل شویی آنلاین حلاجی
 • 75٪
خشکشوییمبل شویی آنلاین حلاجی
کاشان ، خیابان آیت الله سعیدی ، نرسیده به میدان بسیج ، نبش کوچه معراج 48
%15 تخفیف
گالری طیب
 • 71٪
فروش طلا و جواهرگالری طیب
محتشم، پارچه باف 9
%13 تخفیف
گالری آب طلا
 • 75٪
فروش طلا و جواهرگالری آب طلا
کاشان، بازار بزرگ، بازار میانچال، نبش چهارسوق، گالری آب طلا
%13 تخفیف
عطر و بدلیجات شاین - کاشان مال
 • 100٪
فروش طلا و جواهرعطر و بدلیجات شاین - کاشان مال
کاشان، بلوار امام رضا، مجتمع کاشان مال
%10 تخفیف
بینایی سنجی فرادید
 • 100٪
عینک سازیبینایی سنجی فرادید
کاشان، خیابان بهشتی ، روبروی سپاه
%15 تخفیف
عینک سنترس
 • 100٪
عینک سازیعینک سنترس
اشان، خیابان رجائی، پاساژ ملت، طبقه پایین، پلاک
%15 تخفیف

پربازدیدترین

باغستان پیام
 • 100٪
گل فروشیباغستان پیام
کاشان، بلوار امار رضا، جنب اورژانس دانشگاه پیام نور
%8 تخفیف
گل ایرانی
 • 100٪
گل فروشیگل ایرانی
کاشان، خیابان مدرس، مجتمع اقبال
%10 تخفیف
گل سانسوریا
 • 50٪
گل فروشیگل سانسوریا
کاشان، خیابان اباذر، روبروی کوچه دارایی
%10 تخفیف
پارکینگ طبقاتی بعثت
 • 80٪
پارکینگپارکینگ طبقاتی بعثت
کاشان، ابتدای خیابان باب الحوائج از سمت میدان دروازه دولت (میدان سنگ)
%20 تخفیف
مبل شویی آنلاین حلاجی
 • 75٪
خشکشوییمبل شویی آنلاین حلاجی
کاشان ، خیابان آیت الله سعیدی ، نرسیده به میدان بسیج ، نبش کوچه معراج 48
%15 تخفیف
عینک رز
 • 93٪
عینک سازیعینک رز
میدان معلم
عینک چشمان کاشان
 • 92٪
عینک سازیعینک چشمان کاشان
میدان امام خمینی ایتدای اباذر
خشکشویی وسفیدشویی مادر
 • 92٪
خشکشوییخشکشویی وسفیدشویی مادر
ملامحسن
دفتر وکالت سید سهیل شریف
 • 90٪
وکیلدفتر وکالت سید سهیل شریف
22 بهمن، توحید 11
عینک سنترس
 • 100٪
عینک سازیعینک سنترس
اشان، خیابان رجائی، پاساژ ملت، طبقه پایین، پلاک
%15 تخفیف
دفتر وکالت سید سهیل شریف
 • 90٪
وکیلدفتر وکالت سید سهیل شریف
22 بهمن، توحید 11

عینک سازی

عینک رز
 • 93٪
عینک سازیعینک رز
میدان معلم
عینک چشمان کاشان
 • 92٪
عینک سازیعینک چشمان کاشان
میدان امام خمینی ایتدای اباذر
عینک سنترس
 • 100٪
عینک سازیعینک سنترس
اشان، خیابان رجائی، پاساژ ملت، طبقه پایین، پلاک
%15 تخفیف
بینایی سنجی فرادید
 • 100٪
عینک سازیبینایی سنجی فرادید
کاشان، خیابان بهشتی ، روبروی سپاه
%15 تخفیف

گل فروشی

گل فروشی ماه گل
 • 93٪
گل فروشیگل فروشی ماه گل
خاندایی
گل فروشی کاشان
گل فروشیگل فروشی کاشان
خاندایی
گل فروشی بی بی گل
 • 95٪
گل فروشیگل فروشی بی بی گل
آیت الله کاشانی، اندیشه 9، صلاحیان
گل فروشی آرین گل کاشان
گل فروشیگل فروشی آرین گل کاشان
ملا فتح الله
گل آرایی گل یخ
گل فروشیگل آرایی گل یخ
مدرس، سیاست 9
دهکده گل شروین
گل فروشیدهکده گل شروین
بخارایی
سوپر گل کاشان
 • 94٪
گل فروشیسوپر گل کاشان
رجایی، مازوچی 35
گلفام
گل فروشیگلفام
بلوار ستوده، بین گلبرگ 1 و 3
گلخانه باغ بهشت
گل فروشیگلخانه باغ بهشت
امیرکبیر، شاهزاده قاسم
گل سانسوریا
 • 50٪
گل فروشیگل سانسوریا
کاشان، خیابان اباذر، روبروی کوچه دارایی
%10 تخفیف

فروش طلا و جواهر

فروشگاه میخک
فروش طلا و جواهرفروشگاه میخک
محتشم، قدر 3، امامت
عطر و بدلیجات شاین - کاشان مال
 • 100٪
فروش طلا و جواهرعطر و بدلیجات شاین - کاشان مال
کاشان، بلوار امام رضا، مجتمع کاشان مال
%10 تخفیف
گالری آب طلا
 • 75٪
فروش طلا و جواهرگالری آب طلا
کاشان، بازار بزرگ، بازار میانچال، نبش چهارسوق، گالری آب طلا
%13 تخفیف
گالری طیب
 • 71٪
فروش طلا و جواهرگالری طیب
محتشم، پارچه باف 9
%13 تخفیف

خشکشویی

خشکشویی صدرا
خشکشوییخشکشویی صدرا
میدان جهاد
خشکشویی وسفیدشویی مادر
 • 92٪
خشکشوییخشکشویی وسفیدشویی مادر
ملامحسن
مبل شویی آنلاین حلاجی
 • 75٪
خشکشوییمبل شویی آنلاین حلاجی
کاشان ، خیابان آیت الله سعیدی ، نرسیده به میدان بسیج ، نبش کوچه معراج 48
%15 تخفیف

پارکینگ

پارکینگ مکانیزه میلاد
پارکینگپارکینگ مکانیزه میلاد
بهشتی، شهید دیمی 33
پارکینگ امیرکبیر
پارکینگپارکینگ امیرکبیر
بلوار امام رضا، بلوار باقرالعلوم
پارکینگ فین
پارکینگپارکینگ فین
امیرکبیر، شهید محسن مستوفی زاده
پارکینگ
پارکینگپارکینگ
بلوار قطب رواندی
پارکینگ قائم
پارکینگپارکینگ قائم
استان اصفهان، شهرک صنعتی راوند
پارکینگ دانشجویان
پارکینگپارکینگ دانشجویان
میدان مصلی
پارکینگ ماشین
 • 94٪
پارکینگپارکینگ ماشین
بلوار قطب رواندی، استادان
پارکینگ خانه مرشدی
پارکینگپارکینگ خانه مرشدی
ملا حبیب الله شریف، شهید بوستانی، فرعی 1
پارکینگ بیمارستان
 • 91٪
پارکینگپارکینگ بیمارستان
بلوار قطب رواندی
پارکینگ قائم (عج)
پارکینگپارکینگ قائم (عج)
شمس آبادی، رضاییان