;

خدمات الکترونیک و دیجیتال

محبوب ترین ها

پاساژ لاجوردی
 • 77٪
خدمات کامپیوترپاساژ لاجوردی
آیت الله کاشانی
یزدان رایانه
 • 88٪
خدمات کامپیوتریزدان رایانه
بهشتی، حسامی 14، مبارزان
ژانومه سرای مجدی
 • 86٪
فروش و تعمیر لوازم برقیژانومه سرای مجدی
خیابان بهشتی، جنب مسجد شامخی
فروشگاه چرخ خیاطی عاصمی فرد
 • 90٪
فروش و تعمیر لوازم برقیفروشگاه چرخ خیاطی عاصمی فرد
میدان امام حسین، ابتدای خیابان ملامحسن
تایپیست
 • 86٪
خدمات کامپیوترتایپیست
بلوار باهنر، شهید قمصری 5، استادان 5، شهید منصوری، بین اتحاد 7 و نوبهار
همراه شهاب
 • 87٪
تعمیر تلفنهمراه شهاب
طالقانی، تقاطع نماز
تعمیر لامپ ال ای دی
و محافظ برق
فروش و تعمیر لوازم برقیتعمیر لامپ ال ای دی و محافظ برق
میدان معلم انتهای بلوار مفتح . روبروی پرده سعید . الکتریکی شبانی
کالای برق آفتاب(شعبه۲)
 • 87٪
فروش و تعمیر لوازم برقیکالای برق آفتاب(شعبه۲)
22 بهمن، بین عرفانی 32 و توحید 34
عکاسی جوان
 • 40٪
کافی نتعکاسی جوان
میدان 14 معصوم
دیتا پردازش
 • 85٪
خدمات دسترسی به اینترنت ISPدیتا پردازش
امیرالمومنین، بین ذوالفقار 12 و باقری
%8 تخفیف

جدیدترین ها

دیتا پردازش
 • 85٪
خدمات دسترسی به اینترنت ISPدیتا پردازش
امیرالمومنین، بین ذوالفقار 12 و باقری
%8 تخفیف
عکاسی جوان
 • 40٪
کافی نتعکاسی جوان
میدان 14 معصوم
کالای برق آفتاب(شعبه۲)
 • 87٪
فروش و تعمیر لوازم برقیکالای برق آفتاب(شعبه۲)
22 بهمن، بین عرفانی 32 و توحید 34
تعمیر لامپ ال ای دی
و محافظ برق
فروش و تعمیر لوازم برقیتعمیر لامپ ال ای دی و محافظ برق
میدان معلم انتهای بلوار مفتح . روبروی پرده سعید . الکتریکی شبانی
همراه شهاب
 • 87٪
تعمیر تلفنهمراه شهاب
طالقانی، تقاطع نماز
تایپیست
 • 86٪
خدمات کامپیوترتایپیست
بلوار باهنر، شهید قمصری 5، استادان 5، شهید منصوری، بین اتحاد 7 و نوبهار
فروشگاه چرخ خیاطی عاصمی فرد
 • 90٪
فروش و تعمیر لوازم برقیفروشگاه چرخ خیاطی عاصمی فرد
میدان امام حسین، ابتدای خیابان ملامحسن
ژانومه سرای مجدی
 • 86٪
فروش و تعمیر لوازم برقیژانومه سرای مجدی
خیابان بهشتی، جنب مسجد شامخی
یزدان رایانه
 • 88٪
خدمات کامپیوتریزدان رایانه
بهشتی، حسامی 14، مبارزان
پاساژ لاجوردی
 • 77٪
خدمات کامپیوترپاساژ لاجوردی
آیت الله کاشانی

تخفیفی ها

دیتا پردازش
 • 85٪
خدمات دسترسی به اینترنت ISPدیتا پردازش
امیرالمومنین، بین ذوالفقار 12 و باقری
%8 تخفیف

پربحث ترین ها

دیتا پردازش
 • 85٪
خدمات دسترسی به اینترنت ISPدیتا پردازش
امیرالمومنین، بین ذوالفقار 12 و باقری
%8 تخفیف
عکاسی جوان
 • 40٪
کافی نتعکاسی جوان
میدان 14 معصوم
کالای برق آفتاب(شعبه۲)
 • 87٪
فروش و تعمیر لوازم برقیکالای برق آفتاب(شعبه۲)
22 بهمن، بین عرفانی 32 و توحید 34
تعمیر لامپ ال ای دی
و محافظ برق
فروش و تعمیر لوازم برقیتعمیر لامپ ال ای دی و محافظ برق
میدان معلم انتهای بلوار مفتح . روبروی پرده سعید . الکتریکی شبانی
همراه شهاب
 • 87٪
تعمیر تلفنهمراه شهاب
طالقانی، تقاطع نماز
تایپیست
 • 86٪
خدمات کامپیوترتایپیست
بلوار باهنر، شهید قمصری 5، استادان 5، شهید منصوری، بین اتحاد 7 و نوبهار
فروشگاه چرخ خیاطی عاصمی فرد
 • 90٪
فروش و تعمیر لوازم برقیفروشگاه چرخ خیاطی عاصمی فرد
میدان امام حسین، ابتدای خیابان ملامحسن
ژانومه سرای مجدی
 • 86٪
فروش و تعمیر لوازم برقیژانومه سرای مجدی
خیابان بهشتی، جنب مسجد شامخی
یزدان رایانه
 • 88٪
خدمات کامپیوتریزدان رایانه
بهشتی، حسامی 14، مبارزان
پاساژ لاجوردی
 • 77٪
خدمات کامپیوترپاساژ لاجوردی
آیت الله کاشانی

پربازدیدترین

دیتا پردازش
 • 85٪
خدمات دسترسی به اینترنت ISPدیتا پردازش
امیرالمومنین، بین ذوالفقار 12 و باقری
%8 تخفیف
یزدان رایانه
 • 88٪
خدمات کامپیوتریزدان رایانه
بهشتی، حسامی 14، مبارزان
ژانومه سرای مجدی
 • 86٪
فروش و تعمیر لوازم برقیژانومه سرای مجدی
خیابان بهشتی، جنب مسجد شامخی
فروشگاه چرخ خیاطی عاصمی فرد
 • 90٪
فروش و تعمیر لوازم برقیفروشگاه چرخ خیاطی عاصمی فرد
میدان امام حسین، ابتدای خیابان ملامحسن
تایپیست
 • 86٪
خدمات کامپیوترتایپیست
بلوار باهنر، شهید قمصری 5، استادان 5، شهید منصوری، بین اتحاد 7 و نوبهار
همراه شهاب
 • 87٪
تعمیر تلفنهمراه شهاب
طالقانی، تقاطع نماز
تعمیر لامپ ال ای دی
و محافظ برق
فروش و تعمیر لوازم برقیتعمیر لامپ ال ای دی و محافظ برق
میدان معلم انتهای بلوار مفتح . روبروی پرده سعید . الکتریکی شبانی
کالای برق آفتاب(شعبه۲)
 • 87٪
فروش و تعمیر لوازم برقیکالای برق آفتاب(شعبه۲)
22 بهمن، بین عرفانی 32 و توحید 34
عکاسی جوان
 • 40٪
کافی نتعکاسی جوان
میدان 14 معصوم
پاساژ لاجوردی
 • 77٪
خدمات کامپیوترپاساژ لاجوردی
آیت الله کاشانی

خدمات کامپیوتر

پاساژ لاجوردی
 • 77٪
خدمات کامپیوترپاساژ لاجوردی
آیت الله کاشانی
یزدان رایانه
 • 88٪
خدمات کامپیوتریزدان رایانه
بهشتی، حسامی 14، مبارزان
تایپیست
 • 86٪
خدمات کامپیوترتایپیست
بلوار باهنر، شهید قمصری 5، استادان 5، شهید منصوری، بین اتحاد 7 و نوبهار

کافی نت

عکاسی جوان
 • 40٪
کافی نتعکاسی جوان
میدان 14 معصوم

خدمات دسترسی به اینترنت ISP

دیتا پردازش
 • 85٪
خدمات دسترسی به اینترنت ISPدیتا پردازش
امیرالمومنین، بین ذوالفقار 12 و باقری
%8 تخفیف

تعمیر تلفن

همراه شهاب
 • 87٪
تعمیر تلفنهمراه شهاب
طالقانی، تقاطع نماز

فروش و تعمیر لوازم برقی

ژانومه سرای مجدی
 • 86٪
فروش و تعمیر لوازم برقیژانومه سرای مجدی
خیابان بهشتی، جنب مسجد شامخی
فروشگاه چرخ خیاطی عاصمی فرد
 • 90٪
فروش و تعمیر لوازم برقیفروشگاه چرخ خیاطی عاصمی فرد
میدان امام حسین، ابتدای خیابان ملامحسن
تعمیر لامپ ال ای دی
و محافظ برق
فروش و تعمیر لوازم برقیتعمیر لامپ ال ای دی و محافظ برق
میدان معلم انتهای بلوار مفتح . روبروی پرده سعید . الکتریکی شبانی
کالای برق آفتاب(شعبه۲)
 • 87٪
فروش و تعمیر لوازم برقیکالای برق آفتاب(شعبه۲)
22 بهمن، بین عرفانی 32 و توحید 34