;

خدمات وسایل نقلیه

محبوب ترین ها

کارواش امیرکبیر
 • 96٪
کارواشکارواش امیرکبیر
بلوار امام رضا
کارواش باران
کارواشکارواش باران
بلوار قطب راوندی، تقاطع معمار
کارواش دو دلفین
کارواشکارواش دو دلفین
فاضل نراقی، بین موحدپور و فرهنگ 15
کارواش پل
کارواشکارواش پل
بلوار مرحوم حاج حسن تفضلی، حکمت 56
اتوکارواش برادران خاکی
کارواشاتوکارواش برادران خاکی
امیرکبیر، بین سیلک 23 و 25
کارواش برزین مهر
 • 94٪
کارواشکارواش برزین مهر
آزادراه امیرکبیر
کارواش وندا
 • 92٪
کارواشکارواش وندا
بلوار امام رضا
کارواش بخارشویی نوین (موسوی نسب)
 • 89٪
کارواشکارواش بخارشویی نوین (موسوی نسب)
اسلامی تبار، جعفری خراسانی
کارواش جهان نما
 • 96٪
کارواشکارواش جهان نما
شهیدان فرازنده، شهید فلاح، سعادت، بلوار سادات
کارواش الماس شهر
 • 95٪
کارواشکارواش الماس شهر
سردار واجدی

جدیدترین ها

معاینه فنی خودرو ساها
 • 100٪
مراکز معاینه فنی خودرومعاینه فنی خودرو ساها
کاشان، جاده نوش آباد، بعد از میدان شهدای گمنام، مرکز معایه فنی ساها
%10 تخفیف
کارواش سونامی
 • 100٪
کارواشکارواش سونامی
کاشان ، میدان بخاریی ، ابتدای بلوار صیاد شیرازی
%12 تخفیف
تزئینات اتومبیل شب نما
 • 100٪
تزئینات اتومبیل و فایبر گلاستزئینات اتومبیل شب نما
کاشان، بلوار مطهری، روبروی رستوران مریم
%10 تخفیف
کار واش بزرگ جوان
کارواشکار واش بزرگ جوان
بلوار خلیج فارس، شهید محمدی
کارواش کیمیا
کارواشکارواش کیمیا
آیت الله سعیدی، بین ابریشمی و معراج 38
کارواش سالار
کارواشکارواش سالار
بلوار قطب رواندی، حکمت 71
کارواش بهشت
 • 83٪
کارواشکارواش بهشت
دانش 1
کارواش المپیک
کارواشکارواش المپیک
بلوار کشاورز
کارواش دو دلفین
 • 95٪
کارواشکارواش دو دلفین
فاضل نراقی، فرهنگ 3
کارواش الماس شهر
 • 95٪
کارواشکارواش الماس شهر
سردار واجدی

تخفیفی ها

کارواش سونامی
 • 100٪
کارواشکارواش سونامی
کاشان ، میدان بخاریی ، ابتدای بلوار صیاد شیرازی
%12 تخفیف
معاینه فنی خودرو ساها
 • 100٪
مراکز معاینه فنی خودرومعاینه فنی خودرو ساها
کاشان، جاده نوش آباد، بعد از میدان شهدای گمنام، مرکز معایه فنی ساها
%10 تخفیف
تزئینات اتومبیل شب نما
 • 100٪
تزئینات اتومبیل و فایبر گلاستزئینات اتومبیل شب نما
کاشان، بلوار مطهری، روبروی رستوران مریم
%10 تخفیف

پربحث ترین ها

معاینه فنی خودرو ساها
 • 100٪
مراکز معاینه فنی خودرومعاینه فنی خودرو ساها
کاشان، جاده نوش آباد، بعد از میدان شهدای گمنام، مرکز معایه فنی ساها
%10 تخفیف
کارواش سونامی
 • 100٪
کارواشکارواش سونامی
کاشان ، میدان بخاریی ، ابتدای بلوار صیاد شیرازی
%12 تخفیف
تزئینات اتومبیل شب نما
 • 100٪
تزئینات اتومبیل و فایبر گلاستزئینات اتومبیل شب نما
کاشان، بلوار مطهری، روبروی رستوران مریم
%10 تخفیف
کار واش بزرگ جوان
کارواشکار واش بزرگ جوان
بلوار خلیج فارس، شهید محمدی
کارواش کیمیا
کارواشکارواش کیمیا
آیت الله سعیدی، بین ابریشمی و معراج 38
کارواش سالار
کارواشکارواش سالار
بلوار قطب رواندی، حکمت 71
کارواش بهشت
 • 83٪
کارواشکارواش بهشت
دانش 1
کارواش المپیک
کارواشکارواش المپیک
بلوار کشاورز
کارواش دو دلفین
 • 95٪
کارواشکارواش دو دلفین
فاضل نراقی، فرهنگ 3
کارواش الماس شهر
 • 95٪
کارواشکارواش الماس شهر
سردار واجدی

پربازدیدترین

معاینه فنی خودرو ساها
 • 100٪
مراکز معاینه فنی خودرومعاینه فنی خودرو ساها
کاشان، جاده نوش آباد، بعد از میدان شهدای گمنام، مرکز معایه فنی ساها
%10 تخفیف
کارواش سونامی
 • 100٪
کارواشکارواش سونامی
کاشان ، میدان بخاریی ، ابتدای بلوار صیاد شیرازی
%12 تخفیف
تزئینات اتومبیل شب نما
 • 100٪
تزئینات اتومبیل و فایبر گلاستزئینات اتومبیل شب نما
کاشان، بلوار مطهری، روبروی رستوران مریم
%10 تخفیف
کارواش بهشت
 • 83٪
کارواشکارواش بهشت
دانش 1
کارواش امیرکبیر
 • 96٪
کارواشکارواش امیرکبیر
بلوار امام رضا
کارواش وندا
 • 92٪
کارواشکارواش وندا
بلوار امام رضا
کارواش بخارشویی نوین (موسوی نسب)
 • 89٪
کارواشکارواش بخارشویی نوین (موسوی نسب)
اسلامی تبار، جعفری خراسانی
کارواش الماس شهر
 • 95٪
کارواشکارواش الماس شهر
سردار واجدی
کارواش دو دلفین
 • 95٪
کارواشکارواش دو دلفین
فاضل نراقی، فرهنگ 3
کارواش المپیک
کارواشکارواش المپیک
بلوار کشاورز

مراکز معاینه فنی خودرو

معاینه فنی خودرو ساها
 • 100٪
مراکز معاینه فنی خودرومعاینه فنی خودرو ساها
کاشان، جاده نوش آباد، بعد از میدان شهدای گمنام، مرکز معایه فنی ساها
%10 تخفیف

کارواش

کارواش امیرکبیر
 • 96٪
کارواشکارواش امیرکبیر
بلوار امام رضا
کارواش باران
کارواشکارواش باران
بلوار قطب راوندی، تقاطع معمار
کارواش دو دلفین
کارواشکارواش دو دلفین
فاضل نراقی، بین موحدپور و فرهنگ 15
کارواش پل
کارواشکارواش پل
بلوار مرحوم حاج حسن تفضلی، حکمت 56
اتوکارواش برادران خاکی
کارواشاتوکارواش برادران خاکی
امیرکبیر، بین سیلک 23 و 25
کارواش برزین مهر
 • 94٪
کارواشکارواش برزین مهر
آزادراه امیرکبیر
کارواش وندا
 • 92٪
کارواشکارواش وندا
بلوار امام رضا
کارواش بخارشویی نوین (موسوی نسب)
 • 89٪
کارواشکارواش بخارشویی نوین (موسوی نسب)
اسلامی تبار، جعفری خراسانی
کارواش جهان نما
 • 96٪
کارواشکارواش جهان نما
شهیدان فرازنده، شهید فلاح، سعادت، بلوار سادات
کارواش الماس شهر
 • 95٪
کارواشکارواش الماس شهر
سردار واجدی

تزئینات اتومبیل و فایبر گلاس

تزئینات اتومبیل شب نما
 • 100٪
تزئینات اتومبیل و فایبر گلاستزئینات اتومبیل شب نما
کاشان، بلوار مطهری، روبروی رستوران مریم
%10 تخفیف